Entry นี้ดูแล้ว มันไม่ค่อยน่าสนใจเลยแฮะ  :e12

แต่เพราะยังไง ก็เป็นสาระอยู่แล้ว ว่าใคร ได้ออกเยอะสุด ในบรรดาทั้งหมด :e12

 

นี่คือรายชื่อตอนที่เบน แปลงร่างเป็นเอเลี่ยนทั้งหมด 52 ตอน(อาจจะจำไม่ได้บ้าง) :e12

ซึ่งผมจะไล่รายชื่อเอเลี่ยนทั้งหมด และรายชื่อตอนที่แปลงร่างออกมา :e12

(นับทุกตอน ไม่เว้นว่าจะมาช็อตเดียว หรือว่ามาทั้งเรื่อง :e12 )

ส่วนถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่เบนแปลงร่าง ผมจะไม่นับนะครับ  :e12

ตัวอย่าง

http://img231.imageshack.us/img231/8843/ep16105bf2.jpg

อันนี้เควินแปลง ไม่ใช่เบนแปลง :e12

งั้น มาเริ่มกับตัวแรกก่อนเลย

1.Heatblast

Image

รายชื่อตอนที่ออก

Season ที่ 1

ตอนที่ 1 And Then There Were 10                  ตอนที่ 4 Pernament Retirement

ตอนที่ 6 Tourist Trap                                      ตอนที่ 7 Kevin 11

ตอนที่ 8 The Alliance                                       ตอนที่ 12 Side Effect

ตอนที่ 13 Secrets

Season ที่ 2

ตอนที่ 15 The Big Tick                                    ตอนที่ 26 Back With A Vengeance

Season ที่ 3

ตอนที่ 27 Ben 10,000                                    ตอนที่ 28 Midnight Madness

ตอนที่ 33 Super Alien Hero Buddy Adventures

ตอนที่ 36 Monster Weather

Season ที่ 4

ตอนที่ 40 Ben 10 : Secret of the Omnitrix, Part 1

ตอนที่ 45 Don't Drink The Water                    ตอนที่ 46 Big Fat Alien Wedding

สรุป ออกทั้งหมด 16 ตอน 

 

2.Wildmutt

Image

รายชื่อตอนที่ออก

Season ที่ 1

ตอนที่ 1 And Then There Were 10                          ตอนที่ 4 Pernament Retirement

ตอนที่ 9 Last Laugh                                                ตอนที่ 10 Lucky Girl

ตอนที่ 12 Side Effect                                               ตอนที่ 13 Secrets

Season ที่ 2

ตอนที่ 14 Truth                                                      ตอนที่ 15 The Big Tick

ตอนที่ 16 Framed                                                   ตอนที่ 20 Camp Fear

ตอนที่ 22 Tough Luck                                            ตอนที่ 24 Ghostfreaked Out

ตอนที่ 26 Back With A Vengeance

Season ที่ 3

ตอนที่ 27 Ben 10,000                                             ตอนที่ 28 Midnight Madness

ตอนที่ 30 Merry Christmas                                     ตอนที่ 34 Under Wraps

Season ที่ 4

ตอนที่ 40 Ben 10 : Secret of the Omnitrix, Part 1

ตอนที่ 45 Don't Drink the Water

สรุป ออกทั้งหมด 19 ตอน 

 

3.Diamondhead

Image

รายชื่อตอนที่ออก

Season ที่ 1

ตอนที่ 1 And Then There Were 10                                 ตอนที่ 5 Hunted

ตอนที่ 13 Secrets

Season ที่ 2

ตอนที่ 15 The Big Tick                                                  ตอนที่ 16 Framed

ตอนที่ 18 Grudge Match                                              ตอนที่ 26 Back With A Vengeance

Season ที่ 3

ตอนที่ 27 Ben 10,000                                                  ตอนที่ 29 A Change of Face

ตอนที่ 34 Under Wraps                                                 ตอนที่ 39 The Visitor

Season ที่ 4

ตอนที่ 40 Ben 10 : Secret of the Omnitrix, Part 1

ตอนที่ 43 Perfect Day                                                 ตอนที่ 46 Big Fat Alien Wedding

ตอนที่ 49 Ken 10

ตอนที่ 50 Ben 10 vs. the Negative 10, Part 1

สรุป ออกทั้งหมด 16 ตอน 

 

4.XLR8

Image

รายชื่อตอนที่ออก

Season ที่ 1

ตอนที่ 1 And Then There Were 10                                 ตอนที่ 3 The Krakken

ตอนที่ 7 Kevin 11                                                          ตอนที่ 8 The Alliance

ตอนที่ 10 Lucky Girl                                                       ตอนที่ 13 Secrets

Season ที่ 2

ตอนที่ 14 Truth                                                             ตอนที่ 15 The Big Tick

ตอนที่ 19 The Galactic Enforcers                                    ตอนที่ 20 Camp Fear

ตอนที่ 26 Back With A Vengeance

Season ที่ 3

ตอนที่ 27 Ben 10,000                                                   ตอนที่ 30 Merry Christmas

ตอนที่ 34 Under Wraps                                                 ตอนที่ 35 The Unnaturals

ตอนที่ 36 Monster Weather                                          ตอนที่ 37 The Return

Season ที่ 4

ตอนที่ 43 Perfect Day                                                   ตอนที่ 47 Ben 4 Good Buddy

ตอนที่ 48 Ready to Rumble                                           ตอนที่ 49 Ken 10

ตอนที่ 52 Goodbye and Good Riddance

สรุป ออกทั้งหมด 22 ตอน

 

5.Grey Matter

Image

รายชื่อตอนที่ออก

Season ที่ 1

ตอนที่ 2 Washington, B.C.                                                 ตอนที่ 11 A Small Problem

ตอนที่ 13 Secrets

Season ที่ 2

ตอนที่ 14 Truth                                                ตอนที่ 18 Grudge Match

ตอนที่ 21 Ultimate Weapon                              ตอนที่ 23 They Lurk Below

ตอนที่ 24 Ghostfreaked Out                             ตอนที่ 26 Back With A Vengeance

Season ที่ 3

ตอนที่ 28 Midnigth Madness                              ตอนที่ 30 Merry Christmas

ตอนที่ 35 The Unnaturals                                  ตอนที่ 38 Be Afraid of the Dark

Season ที่ 4

ตอนที่ 40 Ben 10 : Secret of the Omnitrix, Part 1

ตอนที่ 43 Perfect Day

http://img84.imageshack.us/img84/2893/washingtonbc064eb8.jpg

"เฮ้อ บทน้อย" :e12

สรุป ออกทั้งหมด 15 ตอน

6.Fourarms

Image

รายชื่อตอนที่ออก

Season ที่ 1

ตอนที่ 2 Washington, B.C.                                            ตอนที่ 3 The Krakken

ตอนที่ 6 Tourist Trap                                                    ตอนที่ 7 Kevin 11

ตอนที่ 8 The Alliance                                                     ตอนที่ 12 Side Effect

ตอนที่ 13 Secrets

Season ที่ 2

ตอนที่ 15 The Big Tick                                                  ตอนที่ 16 Framed

ตอนที่ 18 Grudge Match                                              ตอนที่ 19 The Galactic Enforcers

ตอนที่ 21 Ultimate Weapon                                         ตอนที่ 24 Ghostfreaked Out

ตอนที่ 26 Back With A Vengeance

Season ที่ 3

ตอนที่ 27 Ben 10,000                                                  ตอนที่ 32 Game Over

ตอนที่ 33 Super Alien Hero Buddy Adventures             ตอนที่ 34 Under Wraps

ตอนที่ 35 The Unnaturals                                            ตอนที่ 36 Monster Weather

Season ที่ 4

ตอนที่ 42 Ben 10 : Secret of the Omnitrix, Part 3

ตอนที่ 45 Don't Drink the Water                                 ตอนที่ 48 Ready to Rumble

ตอนที่ 49 Ken 10

ตอนที่ 51 Ben 10 vs. the Negative 10, Part 2

สรุป ออกทั้งหมด 25 ตอน 

 

7.Stinkfly

Image

รายชื่อตอนที่ออก

Season ที่ 1

ตอนที่ 2 Washington, B.C.                                           ตอนที่ 3 The Krakken

ตอนที่ 6 Tourist Trap                                                   ตอนที่ 7 Kevin 11

ตอนที่ 13 Secrets

Season ที่ 2

ตอนที่ 15 The Big Tick                                                ตอนที่ 21 Ultimate Weapon

ตอนที่ 22 Tough Luck                                                ตอนที่ 23 They Lurk Below

ตอนที่ 26 Back With A Vengeance

Season ที่ 3

ตอนที่ 27 Ben 10,000                                                 ตอนที่ 29 A Change of Face

ตอนที่ 30 Merry Christmas

ตอนที่ 33 Super Alien Hero Buddy Adventures

ตอนที่ 37 The Return

Season ที่ 4

ตอนที่ 40 Ben 10 : Secret of the Omnitrix                  ตอนที่ 45 Don't Drink the Water

ตอนที่ 50 Ben 10 vs. the Negative 10

สรุป ออกทั้งหมด 18 ตอน

 

8.Ripjaws

Image

รายชื่อตอนที่ออก

Season ที่ 1

ตอนที่ 3 The Krakken                                                   ตอนที่ 9 Last Laugh

ตอนที่ 13 Secrets

Season ที่ 2

ตอนที่ 14 Truth                                                            ตอนที่ 15 The Big Tick            

ตอนที่ 23 They Lurk Below

ตอนที่ 26 Back With A Vengeance

Season ที่ 3

ไม่ปรากฏ :e12

Season ที่ 4

ตอนที่ 44 Divided We Stand

ตอนที่ 47 Ben 4 Good Buddy

http://img159.imageshack.us/img159/6919/ss406id6.jpg

"บทบาทน้อยชะมัด" :e12

สรุป ออกทั้งหมด 9 ตอน 

 

9.Upgrade

Image

รายชื่อตอนที่ออก

Season ที่ 1

ตอนที่ 4 Pernament Retirement                                ตอนที่ 6 Tourist Trap

ตอนที่ 8 The Alliance                                                 ตอนที่ 9 Last Laugh

ตอนที่ 12 Side Effect                                                ตอนที่ 13 Secrets

Season ที่ 2

ตอนที่ 15 The Big Tick                                              ตอนที่ 18 Grudge Match

ตอนที่ 23 They Lurk Below                                      ตอนที่ 26 Back With A Vengeance

Season ที่ 3

ตอนที่ 28 Midnight Madness                                     ตอนที่ 32 Game Over

ตอนที่ 34 Under Wraps                                           ตอนที่ 38 Be Afraid of the Dark

Season ที่ 4

ตอนที่ 47 Ben 4 Good Buddy

สรุป ออกทั้งหมด 15 ตอน

 

10.Ghostfreak

Image

รายชื่อตอนที่ออก

Season ที่ 1

ตอนที่ 4 Pernament Retirement                                  ตอนที่ 5 Hunted

ตอนที่ 7 Kevin 11                                                      ตอนที่ 9 Last Laugh

ตอนที่ 13 Secrets

Season ที่ 2

ตอนที่ 15 The Big Tick

ตอนที่ 24 Ghostfreaked Out

แล้วก็ถอดออกจาก Omnitrix

Image :e12

สรุป ออกทั้งหมด 7 ตอน

 

11.Cannonbolt

Image

รายชื่อตอนที่ออก

Season ที่ 2

ตอนที่ 15 The Big Tick                                                   ตอนที่ 18 Grudge Match

ตอนที่ 19 The Galactic Enforcers                                   ตอนที่ 20 Camp Fear

ตอนที่ 26 Back With A Vengeance

Season ที่ 3

ตอนที่ 27 Ben 10,000                                             ตอนที่ 29 A Change of Face

ตอนที่ 31 Benwolf                                                   ตอนที่ 32 Game Over

ตอนที่ 38 Be Afraid of the Dark

Season ที่ 4

ตอนที่ 42 Ben 10 : Secret of the Omnitrix, Part 3

ตอนที่ 46 Big Fat Alien Wedding

สรุป ออกทั้งหมด 12 ตอน

 

12.Wildvine

Image

รายชื่อตอนที่ออก

Season ที่ 2

ตอนที่ 20 Camp Fear                                                ตอนที่ 22 Tough Luck

ตอนที่ 26 Back With A Vengeance

Season ที่ 3

ตอนที่ 28 Midnight Madness                                     ตอนที่ 31 Benwolf

ตอนที่ 33 Super Alien Hero Buddy Adventures

ตอนที่ 39 The Visitor

Season ที่ 4

ตอนที่ 52 Goodbye and Good Riddance

สรุป ออกทั้งหมด 8 ตอน

 

13.Benwolf

Image

รายชื่อตอนที่ออก

Season ที่ 3

ตอนที่ 31 Benwolf

http://img222.imageshack.us/img222/1103/ep31124to0.jpg

"บทน้อยสุดๆ" :e12

ม้วนเดียว จบ :e12

 

14.Benmummy

Image

รายชื่อตอนที่ออก

Season ที่ 3

 ตอนที่ 37 The Return                                             

Season ที่ 4 

ตอนที่ 49 Ken 10

"บทน้อยพอๆกัน" :e12

สรุป ออก 2 ตอนครับ:e12

ขอบคุณข้อมูลจาก Fan Ben 10 ครับ 

 

15.Benvictor

Image

รายชื่อตอนที่ออก

Season ที่ 3

ตอนที่ 38 Be Afriad of the Dark

"บทน้อยพอๆกัน" :e12

ม้วนเดียว จบ :e12

 

16.Upchuck

Image

รายชื่อตอนที่ออก

Season ที่ 3

ตอนที่ 39 The Visitor

Season ที่ 4

ตอนที่ 41 Ben 10 : Secret of the Omnitrix, Part 2

ตอนที่ 47 Ben 4 Good Buddy

ตอนที่ 51 Ben 10 vs. the Negative 10

สรุป ออกทั้งหมด 4 ตอน

 

17.Ditto

http://img135.imageshack.us/img135/5326/ep4140bs4.jpg

รายชื่อตอนที่ออก

Season ที่ 4

ตอนที่ 44 Divided We Stand

ตอนที่ 48 Ready to Rumble

สรุป ออกทั้งหมด 2 ตอน 

 

18.Waybig

Image

รายชื่อตอนที่ออก

Season ที่ 4

ตอนที่ 42 Ben 10 : Secret of the Omnitrix, Part 3

ตอนที่ 49 Ken 10

สรุป ออกทั้งหมด 2 ตอน 

 

19.Eyeguy

http://img227.imageshack.us/img227/892/ep51143vw9.jpg

รายชื่อตอนที่ออก

Season ที่ 4

ตอนที่ 51 Ben 10 vs. the Nagative 10

ถ้าไม่นับ ภาค Secret of the Omnitrix V.2(มันมี 3 เวอร์ชั่น)

ก็ ม้วนเดียวจบ :e12

 

หมดแหล่ว :e12 

ขอบคุณ

ภาพประกอบจาก

http://www.ben-10.net

และ http://www.ben10toys.net

Comment

Comment:

Tweet


หน้าแหก#78 By (115.67.2.254|115.67.2.254) on 2014-04-24 08:21


หน้าแหก#77 By (115.67.2.254|115.67.2.254) on 2014-04-24 08:20

เยียมbig smile

#76 By (27.55.22.109|27.55.22.109) on 2014-03-25 20:56

#75 By เต้ (113.53.40.141|113.53.40.141) on 2014-03-02 10:15

#74 By (1.4.130.172|1.4.130.172) on 2014-01-23 10:23

ชอบดูben10มากเลยครับ from ben

#73 By ben (58.9.145.28) on 2012-02-25 15:10

คิดเหมือนกันเลย เราก็ชอบอัพเกรด (กับฮีทบลาส)

สงสารพวกม้วนเดียวจบแฮะ โดยเฉพาะ Ben Wolf (เท่อ่ะcry)

#72 By memory pillow (182.186.218.212) on 2011-12-14 14:08

awsom posts and really informative about..i really appritiate the struggle of this site and i was looking for such blog..

#71 By adjustable beds (182.186.161.57) on 2011-12-09 18:03

awsom posts and really informative about..i really appritiate the struggle of this site and i was looking for such blog..

#70 By adjustable beds (182.186.161.57) on 2011-12-09 18:02

#69 By diet pills (178.137.173.197) on 2011-09-06 14:00

มีตัวเอเลื่ยนมาใหม่นะ
ชื่อ แพนดอ
การาปากัส
บาว่อน
แอนเดีย
ที่หนี้การจับคุมของแอดเรกอcry cry question open-mounthed smile

#68 By เจน (118.173.227.118) on 2011-08-27 12:29

5555555555555555555555555555+embarrassed

#67 By 85 (118.173.25.243) on 2010-07-10 18:58

จัดอันดับนะอันไหนแปลงร่างเยอะสุด
1.Fourarms
2.XLR8
3.Wildmutt
4.Stinkfly
5.Heatblast
6.Diamondhead
7.Graymatter
8.Upgrade
9.Cannonbolt
10.Ripjaws
11.Wildvine
12.Ghostfreak
13.Upchuck
14.Benmummy
15.Ditto
16.Waybig
17.Eyeguy
18.Benwolf
19.Benvicktor

#66 By Chromastone on 2010-03-20 12:23

น่าจะมีของben 10alienforceด้วยนะ

#65 By momo (124.122.214.39) on 2009-12-15 18:23

ใคร อยาก รู้ ประวัติ เอเลี่ยน ของ BEN10 มั่ง (จริงนะไม่ได้ล้อเล่น)

เข้าเว็บ=http://www.google.co.th

พอเข้าไปให้เขียนว่า=ตัวละครเอเลี่ยนของเบ็นเท็น

แล้วเลื่อนดูหัวข้อมันเขียนว่า=
ตัวละครในเบนเทน เอเลี่ยนทั้งหมด (ในภาค2 และ3ก้อมี) - Dek-D.com > Board


ขอบคุณที่เชื่อใจbig smile

#64 By BEN10 (124.120.124.46) on 2009-10-18 16:34

Grey Matter ออกตอนที่ 5 ด้วยไม่ใช่เหรอ

#63 By ๋Junmon (จันโมน) on 2009-10-13 11:12

ผมชอบxir8

#62 By แบงค์ (113.53.83.174) on 2009-10-09 18:47

ทำไม:โฟอาร์มถึงมี4เเขน

#61 By BEN (113.53.83.174) on 2009-10-09 18:32

ผมชอบ xlr8ในเบ็นเท็น

#60 By เเบงค์ (113.53.83.174) on 2009-10-09 18:30

ผมชอบเบ็นเท็นมากคร๊าบผม

#59 By เเบง (113.53.83.174) on 2009-10-09 18:23

อืมๆๆๆๆ...........ชอบupgradeกับdittoมั่กๆ

#58 By punny (203.144.180.65) on 2009-08-12 00:04

สงสารพวกเอเลี่ยนที่มาที่หลังเพราะว่าบทบาทน้อย wink

#57 By cannonbolt (124.121.29.31) on 2009-08-01 22:30

ภาค5มีตัวใหม่ชื้อว่าarlicguanaประเภทน้ำแข่ง

#56 By เทนนิสัน (124.120.111.40) on 2009-06-07 19:05

23 21 นั้นมัน kenquestion

#55 By ทนทน (124.121.59.186) on 2009-04-13 08:47

heatblast ออกตอนทึ่สองด้วย

#54 By momo (124.121.59.186) on 2009-04-13 08:38

ผมเก่งBEN10

#53 By ไนซ์ (116.58.231.242) on 2009-03-16 13:35

ditto มีอีกตอน คือ Ken 10

#52 By manesuke (222.123.37.191) on 2009-03-14 09:35

ไม่นับตอน Dr. Animo and the Mutant Rayหรอ แบบว่ามันผสมกันอ่ะsad smile

#51 By เพื่อนben (210.246.73.48) on 2009-03-11 17:41

confused smile =hffdsชอบ

#50 By don (125.25.28.189) on 2008-12-07 17:00

มีเเค่นี้หรอ

#49 By mint (58.8.209.227) on 2008-10-08 12:03

where is fourarm?embarrassed

#48 By Kabuto 333 (58.8.30.239) on 2008-10-02 12:38

ชอบดิตโต้กะอัพชั้ง

#47 By ทีม (125.25.180.44) on 2008-09-30 17:07

ผมชอบdittoสุดๆconfused smile

#46 By book (58.9.170.170) on 2008-09-12 20:58

ยิ่งตัวหลังๆยิ่งใช้น้อยจังcry

#45 By book (58.9.170.170) on 2008-09-12 20:57

ตัวที่40อายายหยอ

#44 By Ditto (125.25.14.100) on 2008-07-29 19:01

Dittoมี3ตอนต่างหากtongue

#43 By Ditto (125.25.14.100) on 2008-07-29 18:58

#42 By warawith (124.120.152.135) on 2008-07-18 12:43

#41 By ปอ (125.25.252.17) on 2008-07-10 16:17

ไม่หนุกวะ

#40 By nnnn (125.25.252.17) on 2008-07-10 16:15

To #35 ลูกเควินมันชื่อ Deflin (เดฟลิน)

#39 By BBB(en)10 on 2008-07-06 12:05

To #34 ตอน The Return เบ็นวูฟไม่ออกน่อ มีแต่แวร์วูฟ นาวาโฮ ดูยังไงเนี่ย มันไม่ได้ใส่สูททักซิโดนี่นาwink(ทักซิโด! wink)

#38 By BBB (222.123.93.142) on 2008-07-04 21:03

Eye Guy มี 2 ตอนนะangry smile

#37 By tee (124.121.54.68) on 2008-06-18 20:55

ผมชอบตัวUpgradeกับDittoน่ะcry double wink

#36 By kit (118.174.75.90) on 2008-06-10 20:36

ลูก kewin ชื่ออะไรเหรอembarrassed

#35 By ditto (124.120.82.165) on 2008-06-08 17:41

Benwolf มันออกตอน The return ด้วยไม่ไช่หรอ

#34 By แฟน เบน (124.120.82.165) on 2008-06-08 17:33

cannonbolt มันออกตอน ken 10 ด้วยครับ

#33 By upgrade (203.118.113.208) on 2008-06-04 19:17

เอ่อ คือ heatblast ออกตอน washington b.c. ด้วยไม่ใช่เหรอฮะ

#32 By got (124.120.188.219) on 2008-06-03 18:24

ผมชอบUpgradeกับDittoน่ะsurprised smile open-mounthed smile big smile

#31 By lnw (118.174.80.40) on 2008-06-01 13:52

ส่วนตัว ผมชอบ ghost freak กะ xlr8
เพราะชอบสิงสู่คนอื่นกิน กะ หนีเจ้าเร็ว (555+)sad smile

#30 By เด็ก บ้า ben 10 โคตรๆ (124.120.168.38) on 2008-05-24 14:23

ตอน Under wraps Fourarms มันออกค้วยนะจำได้ ลืมหลอ ตอนที่รีดนมวัวน่ะwink

#29 By Fan ben10 (58.9.237.209) on 2008-05-11 12:36

Recommend