Entry นี้ดูแล้ว มันไม่ค่อยน่าสนใจเลยแฮะ  :e12

แต่เพราะยังไง ก็เป็นสาระอยู่แล้ว ว่าใคร ได้ออกเยอะสุด ในบรรดาทั้งหมด :e12

 

นี่คือรายชื่อตอนที่เบน แปลงร่างเป็นเอเลี่ยนทั้งหมด 52 ตอน(อาจจะจำไม่ได้บ้าง) :e12

ซึ่งผมจะไล่รายชื่อเอเลี่ยนทั้งหมด และรายชื่อตอนที่แปลงร่างออกมา :e12

(นับทุกตอน ไม่เว้นว่าจะมาช็อตเดียว หรือว่ามาทั้งเรื่อง :e12 )

ส่วนถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่เบนแปลงร่าง ผมจะไม่นับนะครับ  :e12

ตัวอย่าง

http://img231.imageshack.us/img231/8843/ep16105bf2.jpg

อันนี้เควินแปลง ไม่ใช่เบนแปลง :e12

งั้น มาเริ่มกับตัวแรกก่อนเลย

1.Heatblast

Image

รายชื่อตอนที่ออก

Season ที่ 1

ตอนที่ 1 And Then There Were 10                  ตอนที่ 4 Pernament Retirement

ตอนที่ 6 Tourist Trap                                      ตอนที่ 7 Kevin 11

ตอนที่ 8 The Alliance                                       ตอนที่ 12 Side Effect

ตอนที่ 13 Secrets

Season ที่ 2

ตอนที่ 15 The Big Tick                                    ตอนที่ 26 Back With A Vengeance

Season ที่ 3

ตอนที่ 27 Ben 10,000                                    ตอนที่ 28 Midnight Madness

ตอนที่ 33 Super Alien Hero Buddy Adventures

ตอนที่ 36 Monster Weather

Season ที่ 4

ตอนที่ 40 Ben 10 : Secret of the Omnitrix, Part 1

ตอนที่ 45 Don't Drink The Water                    ตอนที่ 46 Big Fat Alien Wedding

สรุป ออกทั้งหมด 16 ตอน 

 

2.Wildmutt

Image

รายชื่อตอนที่ออก

Season ที่ 1

ตอนที่ 1 And Then There Were 10                          ตอนที่ 4 Pernament Retirement

ตอนที่ 9 Last Laugh                                                ตอนที่ 10 Lucky Girl

ตอนที่ 12 Side Effect                                               ตอนที่ 13 Secrets

Season ที่ 2

ตอนที่ 14 Truth                                                      ตอนที่ 15 The Big Tick

ตอนที่ 16 Framed                                                   ตอนที่ 20 Camp Fear

ตอนที่ 22 Tough Luck                                            ตอนที่ 24 Ghostfreaked Out

ตอนที่ 26 Back With A Vengeance

Season ที่ 3

ตอนที่ 27 Ben 10,000                                             ตอนที่ 28 Midnight Madness

ตอนที่ 30 Merry Christmas                                     ตอนที่ 34 Under Wraps

Season ที่ 4

ตอนที่ 40 Ben 10 : Secret of the Omnitrix, Part 1

ตอนที่ 45 Don't Drink the Water

สรุป ออกทั้งหมด 19 ตอน 

 

3.Diamondhead

Image

รายชื่อตอนที่ออก

Season ที่ 1

ตอนที่ 1 And Then There Were 10                                 ตอนที่ 5 Hunted

ตอนที่ 13 Secrets

Season ที่ 2

ตอนที่ 15 The Big Tick                                                  ตอนที่ 16 Framed

ตอนที่ 18 Grudge Match                                              ตอนที่ 26 Back With A Vengeance

Season ที่ 3

ตอนที่ 27 Ben 10,000                                                  ตอนที่ 29 A Change of Face

ตอนที่ 34 Under Wraps                                                 ตอนที่ 39 The Visitor

Season ที่ 4

ตอนที่ 40 Ben 10 : Secret of the Omnitrix, Part 1

ตอนที่ 43 Perfect Day                                                 ตอนที่ 46 Big Fat Alien Wedding

ตอนที่ 49 Ken 10

ตอนที่ 50 Ben 10 vs. the Negative 10, Part 1

สรุป ออกทั้งหมด 16 ตอน 

 

4.XLR8

Image

รายชื่อตอนที่ออก

Season ที่ 1

ตอนที่ 1 And Then There Were 10                                 ตอนที่ 3 The Krakken

ตอนที่ 7 Kevin 11                                                          ตอนที่ 8 The Alliance

ตอนที่ 10 Lucky Girl                                                       ตอนที่ 13 Secrets

Season ที่ 2

ตอนที่ 14 Truth                                                             ตอนที่ 15 The Big Tick

ตอนที่ 19 The Galactic Enforcers                                    ตอนที่ 20 Camp Fear

ตอนที่ 26 Back With A Vengeance

Season ที่ 3

ตอนที่ 27 Ben 10,000                                                   ตอนที่ 30 Merry Christmas

ตอนที่ 34 Under Wraps                                                 ตอนที่ 35 The Unnaturals

ตอนที่ 36 Monster Weather                                          ตอนที่ 37 The Return

Season ที่ 4

ตอนที่ 43 Perfect Day                                                   ตอนที่ 47 Ben 4 Good Buddy

ตอนที่ 48 Ready to Rumble                                           ตอนที่ 49 Ken 10

ตอนที่ 52 Goodbye and Good Riddance

สรุป ออกทั้งหมด 22 ตอน

 

5.Grey Matter

Image

รายชื่อตอนที่ออก

Season ที่ 1

ตอนที่ 2 Washington, B.C.                                                 ตอนที่ 11 A Small Problem

ตอนที่ 13 Secrets

Season ที่ 2

ตอนที่ 14 Truth                                                ตอนที่ 18 Grudge Match

ตอนที่ 21 Ultimate Weapon                              ตอนที่ 23 They Lurk Below

ตอนที่ 24 Ghostfreaked Out                             ตอนที่ 26 Back With A Vengeance

Season ที่ 3

ตอนที่ 28 Midnigth Madness                              ตอนที่ 30 Merry Christmas

ตอนที่ 35 The Unnaturals                                  ตอนที่ 38 Be Afraid of the Dark

Season ที่ 4

ตอนที่ 40 Ben 10 : Secret of the Omnitrix, Part 1

ตอนที่ 43 Perfect Day

http://img84.imageshack.us/img84/2893/washingtonbc064eb8.jpg

"เฮ้อ บทน้อย" :e12

สรุป ออกทั้งหมด 15 ตอน

6.Fourarms

Image

รายชื่อตอนที่ออก

Season ที่ 1

ตอนที่ 2 Washington, B.C.                                            ตอนที่ 3 The Krakken

ตอนที่ 6 Tourist Trap                                                    ตอนที่ 7 Kevin 11

ตอนที่ 8 The Alliance                                                     ตอนที่ 12 Side Effect

ตอนที่ 13 Secrets

Season ที่ 2

ตอนที่ 15 The Big Tick                                                  ตอนที่ 16 Framed

ตอนที่ 18 Grudge Match                                              ตอนที่ 19 The Galactic Enforcers

ตอนที่ 21 Ultimate Weapon                                         ตอนที่ 24 Ghostfreaked Out

ตอนที่ 26 Back With A Vengeance

Season ที่ 3

ตอนที่ 27 Ben 10,000                                                  ตอนที่ 32 Game Over

ตอนที่ 33 Super Alien Hero Buddy Adventures             ตอนที่ 34 Under Wraps

ตอนที่ 35 The Unnaturals                                            ตอนที่ 36 Monster Weather

Season ที่ 4

ตอนที่ 42 Ben 10 : Secret of the Omnitrix, Part 3

ตอนที่ 45 Don't Drink the Water                                 ตอนที่ 48 Ready to Rumble

ตอนที่ 49 Ken 10

ตอนที่ 51 Ben 10 vs. the Negative 10, Part 2

สรุป ออกทั้งหมด 25 ตอน 

 

7.Stinkfly

Image

รายชื่อตอนที่ออก

Season ที่ 1

ตอนที่ 2 Washington, B.C.                                           ตอนที่ 3 The Krakken

ตอนที่ 6 Tourist Trap                                                   ตอนที่ 7 Kevin 11

ตอนที่ 13 Secrets

Season ที่ 2

ตอนที่ 15 The Big Tick                                                ตอนที่ 21 Ultimate Weapon

ตอนที่ 22 Tough Luck                                                ตอนที่ 23 They Lurk Below

ตอนที่ 26 Back With A Vengeance

Season ที่ 3

ตอนที่ 27 Ben 10,000                                                 ตอนที่ 29 A Change of Face

ตอนที่ 30 Merry Christmas

ตอนที่ 33 Super Alien Hero Buddy Adventures

ตอนที่ 37 The Return

Season ที่ 4

ตอนที่ 40 Ben 10 : Secret of the Omnitrix                  ตอนที่ 45 Don't Drink the Water

ตอนที่ 50 Ben 10 vs. the Negative 10

สรุป ออกทั้งหมด 18 ตอน

 

8.Ripjaws

Image

รายชื่อตอนที่ออก

Season ที่ 1

ตอนที่ 3 The Krakken                                                   ตอนที่ 9 Last Laugh

ตอนที่ 13 Secrets

Season ที่ 2

ตอนที่ 14 Truth                                                            ตอนที่ 15 The Big Tick            

ตอนที่ 23 They Lurk Below

ตอนที่ 26 Back With A Vengeance

Season ที่ 3

ไม่ปรากฏ :e12

Season ที่ 4

ตอนที่ 44 Divided We Stand

ตอนที่ 47 Ben 4 Good Buddy

http://img159.imageshack.us/img159/6919/ss406id6.jpg

"บทบาทน้อยชะมัด" :e12

สรุป ออกทั้งหมด 9 ตอน 

 

9.Upgrade

Image

รายชื่อตอนที่ออก

Season ที่ 1

ตอนที่ 4 Pernament Retirement                                ตอนที่ 6 Tourist Trap

ตอนที่ 8 The Alliance                                                 ตอนที่ 9 Last Laugh

ตอนที่ 12 Side Effect                                                ตอนที่ 13 Secrets

Season ที่ 2

ตอนที่ 15 The Big Tick                                              ตอนที่ 18 Grudge Match

ตอนที่ 23 They Lurk Below                                      ตอนที่ 26 Back With A Vengeance

Season ที่ 3

ตอนที่ 28 Midnight Madness                                     ตอนที่ 32 Game Over

ตอนที่ 34 Under Wraps                                           ตอนที่ 38 Be Afraid of the Dark

Season ที่ 4

ตอนที่ 47 Ben 4 Good Buddy

สรุป ออกทั้งหมด 15 ตอน

 

10.Ghostfreak

Image

รายชื่อตอนที่ออก

Season ที่ 1

ตอนที่ 4 Pernament Retirement                                  ตอนที่ 5 Hunted

ตอนที่ 7 Kevin 11                                                      ตอนที่ 9 Last Laugh

ตอนที่ 13 Secrets

Season ที่ 2

ตอนที่ 15 The Big Tick

ตอนที่ 24 Ghostfreaked Out

แล้วก็ถอดออกจาก Omnitrix

Image :e12

สรุป ออกทั้งหมด 7 ตอน

 

11.Cannonbolt

Image

รายชื่อตอนที่ออก

Season ที่ 2

ตอนที่ 15 The Big Tick                                                   ตอนที่ 18 Grudge Match

ตอนที่ 19 The Galactic Enforcers                                   ตอนที่ 20 Camp Fear

ตอนที่ 26 Back With A Vengeance

Season ที่ 3

ตอนที่ 27 Ben 10,000                                             ตอนที่ 29 A Change of Face

ตอนที่ 31 Benwolf                                                   ตอนที่ 32 Game Over

ตอนที่ 38 Be Afraid of the Dark

Season ที่ 4

ตอนที่ 42 Ben 10 : Secret of the Omnitrix, Part 3

ตอนที่ 46 Big Fat Alien Wedding

สรุป ออกทั้งหมด 12 ตอน

 

12.Wildvine

Image

รายชื่อตอนที่ออก

Season ที่ 2

ตอนที่ 20 Camp Fear                                                ตอนที่ 22 Tough Luck

ตอนที่ 26 Back With A Vengeance

Season ที่ 3

ตอนที่ 28 Midnight Madness                                     ตอนที่ 31 Benwolf

ตอนที่ 33 Super Alien Hero Buddy Adventures

ตอนที่ 39 The Visitor

Season ที่ 4

ตอนที่ 52 Goodbye and Good Riddance

สรุป ออกทั้งหมด 8 ตอน

 

13.Benwolf

Image

รายชื่อตอนที่ออก

Season ที่ 3

ตอนที่ 31 Benwolf

http://img222.imageshack.us/img222/1103/ep31124to0.jpg

"บทน้อยสุดๆ" :e12

ม้วนเดียว จบ :e12

 

14.Benmummy

Image

รายชื่อตอนที่ออก

Season ที่ 3

 ตอนที่ 37 The Return                                             

Season ที่ 4 

ตอนที่ 49 Ken 10

"บทน้อยพอๆกัน" :e12

สรุป ออก 2 ตอนครับ:e12

ขอบคุณข้อมูลจาก Fan Ben 10 ครับ 

 

15.Benvictor

Image

รายชื่อตอนที่ออก

Season ที่ 3

ตอนที่ 38 Be Afriad of the Dark

"บทน้อยพอๆกัน" :e12

ม้วนเดียว จบ :e12

 

16.Upchuck

Image

รายชื่อตอนที่ออก

Season ที่ 3

ตอนที่ 39 The Visitor

Season ที่ 4

ตอนที่ 41 Ben 10 : Secret of the Omnitrix, Part 2

ตอนที่ 47 Ben 4 Good Buddy

ตอนที่ 51 Ben 10 vs. the Negative 10

สรุป ออกทั้งหมด 4 ตอน

 

17.Ditto

http://img135.imageshack.us/img135/5326/ep4140bs4.jpg

รายชื่อตอนที่ออก

Season ที่ 4

ตอนที่ 44 Divided We Stand

ตอนที่ 48 Ready to Rumble

สรุป ออกทั้งหมด 2 ตอน 

 

18.Waybig

Image

รายชื่อตอนที่ออก

Season ที่ 4

ตอนที่ 42 Ben 10 : Secret of the Omnitrix, Part 3

ตอนที่ 49 Ken 10

สรุป ออกทั้งหมด 2 ตอน 

 

19.Eyeguy

http://img227.imageshack.us/img227/892/ep51143vw9.jpg

รายชื่อตอนที่ออก

Season ที่ 4

ตอนที่ 51 Ben 10 vs. the Nagative 10

ถ้าไม่นับ ภาค Secret of the Omnitrix V.2(มันมี 3 เวอร์ชั่น)

ก็ ม้วนเดียวจบ :e12

 

หมดแหล่ว :e12 

ขอบคุณ

ภาพประกอบจาก

http://www.ben-10.net

และ http://www.ben10toys.net

Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet

หลังจากที่แล้ว แอบคิดว่ามันเกิน 10 ตัว
ไปแล้วนะเนี่ย sad smile

แต่ก็ยังดูต่อไป สนุกดีคะ big smile

#1 By ★+::+@MilY+::+★ on 2008-04-28 07:05

ตกลงว่า Fourarms ชนะเลิศ รองลงมาคือ XLR8 เอิ้กๆ open-mounthed smile เดาถูกเผง 555+
แต่จะว่าไปแล้ว ก็น่าสงสารเอเลี่ยนตัวอื่นๆ ที่บทบาทน้อยเหมือนกันนะ โดยเฉพาะ Ghostfreak ที่ทีมงานที่สร้างการ์ตูน ตั้งใจมีบทที่ทำให้มันถูกถอดออกไปจากการ์ตูน น่าสงสารอ่า.. เค้าทั้งเก่ง แถมยังน่ารักอีกsurprised smile (คนอ่านคอมเมนท์ : น่ารักตรงไหนหว่าwink sad smile )

#2 By vvitch on 2008-04-28 07:34

ขยันจัง ไม่เหมือนเค้าง่าาา อิอิ

#3 By ฺBear-killer on 2008-04-28 09:22

ยังไงก็ชอบอัพเกรดที่สุด! cry
ดูมันเดินทางรวดเร็วดี ชอบๆ

#4 By * a o M * on 2008-04-28 09:56

^
^

คิดเหมือนกันเลย เราก็ชอบอัพเกรด (กับฮีทบลาส)

สงสารพวกม้วนเดียวจบแฮะ โดยเฉพาะ Ben Wolf (เท่อ่ะcry)

#5 By DyCherii on 2008-04-28 11:05

Fourarms ออกเยอะที่สุดเลยนะเนี่ยsad smile
Grey Matter ก็ออกเยอะไม่แพงกันนะค่ะ
ฮุฮุฮุ (ชอบตัวนี้ที่สุดแล้ว)

#9 By Bluedog : หมาหน่อ on 2008-04-28 20:55

ขออีกที เอิ้กๆopen-mounthed smile
โดยส่วนตัวแล้ว ผมชอบทุกร่างที่บินได้อ่ะนะ โดยเฉพาะ Stinkfly เนี่ย ผมชอบที่สุดแว้วcry รองลงมาคือ Ghostfreak ในร่างที่มีผิวชั้นนอกconfused smile (ส่วนร่างจริงของเค้า..เอ่ออออsad smile ช่างเค้าเหอะนะ)

ปล. คอมเมนท์ที่ 6-8 หมายถึงอะไรง่ะ ไม่เห็นจะพิมพ์ไรเลยsad smile

#10 By vvitch on 2008-04-28 21:49

มีหลายซีซั่นเลยแฮะทำยังกะทรานสฟอเมอร์เลยหุๆ

#11 By ... on 2008-04-29 13:22

#10

ลบไปและwink

#11

มัน 4 ซีซั่นก็ซีซั่นสุดท้ายแล้ว

#12 By XLR8 on 2008-04-29 16:02

บางตัวเนี่ยเห็นแล้วน่าสงสารเหมือนกันงับ ออกตอนเดียว เหอๆ sad smile

#13 By So_kung on 2008-04-30 00:00

ก็นึกแล้วเชียวว่า Fourarms กับ XLR8 ออกบ่อยมากๆเลย

#14 By Ratcicle on 2008-04-30 16:02

คิดแล้วล่ะว่าfourarmกินขาด เด็กผู้ชายเอะอะอะไรก็ใช้กำลังอยู่แล้ว... ไม่มีปัญหาอะไรทีใช้ความรุนแรงแก้ไขไม่ได้ เชื่อดิ
เราเองชอบเบ็นเหมือนกัน แต่ไม่ค่อยได้ติดตามเลย ขอแอดfevนะฮะcry
ว่าแต่เจ้า EyeGuy ตัวอะไรหว่าembarrassed

#16 By Bakura Soya on 2008-05-01 01:28

โฟอาร์มได้ที่1ซะงั้นwink

#17 By ~!OaTTyKuNg!~ (125.25.200.61) on 2008-05-01 08:10

ช่วยแก้ไขตรงที่ชื่อของตอน Secret of the Omnitrix ด้วยนะครับ ตรงท้ายไม่ต้องมีคำว่า Part 2, 3 เพราะคนที่อัพโหลดวิดีโอ ได้ทำการตัดแบ่งด้วยตัวเองอ่ะนะsad smile ทราบแล้ว (ก็)เปลี่ยน(ด้วย) double wink

#18 By vvitch on 2008-05-01 13:29

มิเปลี่ยนได้ไหมwink

เพราะนับตาม www.ben-10.net มาโดยตรงอ่ะwink

#19 By XLR8 on 2008-05-01 13:55

เพล้ง..! หน้าแตกsad smile จริงสิ ลืมไปว่ามันมี 3เวอร์ชั่นsad smile

#20 By vvitch on 2008-05-02 00:22

ผิดเเล้ว xlr8 Benmummy ออก2ตอน มีอีกตอนคือ
ตอน Ken10 เบ็นใช้มัมมี่รวบตัวลูกเบ็นออกมาจากท่อ
ป.ล คือลูกมันเป็นเกร์เเมตเตอร์ อยู่ในท่อ เเล้วมันหมดเวลาพอดีเลยกลายเป็นคน เเล้วก็ติดในท่อ
sad smile
ป.ล2 เบ็นให้ออมนิทริก เป็นของขวัญวันเกิด ครบ10ปี
ของลูกเบ็น
big smile
ป.ล3 มันมีออมนิทริกอันเดียวนิเเล้วเอามาจากใน embarrassed

#21 By Fan ben10 (58.9.236.103) on 2008-05-05 14:15

ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ

#22 By XLR8 on 2008-05-05 17:02

ดิตโต้มันออก3ตอนไม่ใช่หรอครับ มีตอน Ken 10 ตอนที่เค็นมานเข้าไปซนในรัสต์บัสต์เก็ตกับลูกเควินอะ(จำชื่อลูกเควินไม่ได้ wink)

#23 By Ditto (222.123.37.91) on 2008-05-07 19:26

ชอบ BenWolf และก็ Upchuck . Ditto มากกกกกกกกกกกกกกก

#24 By tom 10 (202.133.139.186) on 2008-05-08 09:29

คุณดิตโต้ในคอมเม้น23อ่ะครับคืออันนั้นเคนนี่(ลูกเบ็น)
แปลงอ่ะครับเบ็นไปได้แปลง
open-mounthed smile

#25 By Fan ben10 (58.9.102.142) on 2008-05-10 08:32

เจ้า wildvine มันออกตอน The Visitor ด้วยหรอหรือไม่ออก (ผมว่าไปออกนะ)embarrassed

#26 By Fan ben10 (58.9.102.142) on 2008-05-10 08:40

To 26#

แปลงไปสืบเรื่องของไซลีนกับปู่อ่ะครับwink

#27 By XLR8 on 2008-05-10 15:30

อ้อ สงสัยลืมไม่ได้ดูตอนนี้นานเเล้ว

#28 By Fan ben10 (58.9.97.176) on 2008-05-10 23:20

ตอน Under wraps Fourarms มันออกค้วยนะจำได้ ลืมหลอ ตอนที่รีดนมวัวน่ะwink

#29 By Fan ben10 (58.9.237.209) on 2008-05-11 12:36

ส่วนตัว ผมชอบ ghost freak กะ xlr8
เพราะชอบสิงสู่คนอื่นกิน กะ หนีเจ้าเร็ว (555+)sad smile

#30 By เด็ก บ้า ben 10 โคตรๆ (124.120.168.38) on 2008-05-24 14:23

ผมชอบUpgradeกับDittoน่ะsurprised smile open-mounthed smile big smile

#31 By lnw (118.174.80.40) on 2008-06-01 13:52

เอ่อ คือ heatblast ออกตอน washington b.c. ด้วยไม่ใช่เหรอฮะ

#32 By got (124.120.188.219) on 2008-06-03 18:24

cannonbolt มันออกตอน ken 10 ด้วยครับ

#33 By upgrade (203.118.113.208) on 2008-06-04 19:17

Benwolf มันออกตอน The return ด้วยไม่ไช่หรอ

#34 By แฟน เบน (124.120.82.165) on 2008-06-08 17:33

ลูก kewin ชื่ออะไรเหรอembarrassed

#35 By ditto (124.120.82.165) on 2008-06-08 17:41

ผมชอบตัวUpgradeกับDittoน่ะcry double wink

#36 By kit (118.174.75.90) on 2008-06-10 20:36

Eye Guy มี 2 ตอนนะangry smile

#37 By tee (124.121.54.68) on 2008-06-18 20:55

To #34 ตอน The Return เบ็นวูฟไม่ออกน่อ มีแต่แวร์วูฟ นาวาโฮ ดูยังไงเนี่ย มันไม่ได้ใส่สูททักซิโดนี่นาwink(ทักซิโด! wink)

#38 By BBB (222.123.93.142) on 2008-07-04 21:03

To #35 ลูกเควินมันชื่อ Deflin (เดฟลิน)

#39 By BBB(en)10 on 2008-07-06 12:05

ไม่หนุกวะ

#40 By nnnn (125.25.252.17) on 2008-07-10 16:15

#41 By ปอ (125.25.252.17) on 2008-07-10 16:17

#42 By warawith (124.120.152.135) on 2008-07-18 12:43

Dittoมี3ตอนต่างหากtongue

#43 By Ditto (125.25.14.100) on 2008-07-29 18:58

ตัวที่40อายายหยอ

#44 By Ditto (125.25.14.100) on 2008-07-29 19:01

ยิ่งตัวหลังๆยิ่งใช้น้อยจังcry

#45 By book (58.9.170.170) on 2008-09-12 20:57

ผมชอบdittoสุดๆconfused smile

#46 By book (58.9.170.170) on 2008-09-12 20:58

ชอบดิตโต้กะอัพชั้ง

#47 By ทีม (125.25.180.44) on 2008-09-30 17:07

where is fourarm?embarrassed

#48 By Kabuto 333 (58.8.30.239) on 2008-10-02 12:38

มีเเค่นี้หรอ

#49 By mint (58.8.209.227) on 2008-10-08 12:03

confused smile =hffdsชอบ

#50 By don (125.25.28.189) on 2008-12-07 17:00

ไม่นับตอน Dr. Animo and the Mutant Rayหรอ แบบว่ามันผสมกันอ่ะsad smile

#51 By เพื่อนben (210.246.73.48) on 2009-03-11 17:41

ditto มีอีกตอน คือ Ken 10

#52 By manesuke (222.123.37.191) on 2009-03-14 09:35

ผมเก่งBEN10

#53 By ไนซ์ (116.58.231.242) on 2009-03-16 13:35

Recommend